ISO STANDARD

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem


U Hidroregulaciji d.o.o. (tvrtki koja se bavi projektiranjem, građenjem, te proizvodnjom betona) svjesni smo činjenice da je upravljanje kvalitetom i okolišem važan segment sveobuhvatnog upravljanja organizacijom, pa zato želimo postići i održati što veću kvalitetu naših proizvoda i usluga, a time učvrstiti naš položaj, konkurentnost i ugled na tržištu. Pritom posebnu pozornost posvećujemo zaštiti okoliša, odnosno svih njegovih sastavnica (ističemo vodu, zrak i tlo).
Trajni zadatak (obveza) je prevencija zagađenja kroz zadovoljenje svih zakonskih propisa te unapređenje mjera zaštite okoliša i ostalih zahtjeva na koje se obvezujemo s obzirom na utjecaje organizacije na okoliš.
U središtu naše pažnje su zahtjevi i očekivanja kupaca koje nastojimo u potpunosti ispuniti, pa čak i nadmašiti.
Ako to uspijemo time ćemo postići zadovoljstvo i svih ostalih zainteresiranih strana: vlasnika, dobavljača, zaposlenika, kao i društva u cjelini. Želimo da naše poslovanje bude učinkovito, sistematičko i transparentno, uz poštivanje svih relevantnih propisa.
Stalno poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem je naša trajna obveza. Želimo da kvaliteta postane, ne samo odlika proizvoda i usluga, nego način razmišljanja i djelovanja. Takav način razmišljanja i djelovanja uključuje i svijest o potrebi očuvanja okoliša. Svi zaposlenici su pozvani sudjelovati u ostvarenju ove politike upravljanja kvalitetom i okolišem.

© Copyright 2020 Hidroregulacija d.o.o. - Sva prava pridržana