Djelatnosti

Djelatnosti

Građevinarstvo ili građevina je primijenjena znanost, najstarija i najznačajnija grana tehnike. Građevinska se tehnika bavi poslovima potrebnim za građenje svih vrsta arhitektonskih zgrada, cesta, željezničkih pruga, mostova, tunela, vodovoda, kanalizacija, melioracijskih objekata, uređenjem vodotoka i iskorištavanjem vodnih snaga (hidrocentrale), elektrana i ostalih postrojenja za proizvodnju svih dobara. Hidroregulacija Vam može ponuditi usluge građenja raznih vrsta objekata:

Hidrotehnički objekti

Nasipi, Brane, Akumulacije, Retencije, Ribnjaci, Regulacije vodotoka, Melioracijski sustavi, Crpne stanice, Sustavi za navodnjavanje, Magistralni i distributivni vodoopskrbni sustavi…

Građevinski i industrijski objekti

Stambeno-poslovni objekti, Benzinske postaje, Sportski tereni, Industrijski objekti (Staje za muzne krave, Peradarnici, Bioplinska postrojenja, Svinjogojske farme)…

Mehanizacija

Usluge održavanja strojeva i vozila, održavanje objekata, košnja trave i krčenje raslinja, prijevoz i ugradnja svih vrsta građevinskih materijala, prijevoz specijalnih tereta 50 tonskom niskom prikolicom, istovar i montaža materijala i opreme 12 tonskom dizalicom, usluga kamionskog parkiranja i ostale usluge. Sve vrste zemljoradnji – iskopi, razastiranja, planiranja (bageri, buldozeri, rovokopači, vibronabijači)….

Prometna infrastruktura

Mostovi (Armirano-betonski, Kombinirani, Drveni), Gradske ulice Raskrižja, Kružni tokovi, Parkirališta, Pješačko-biciklističke staze, Manipulativne prometne površine, Poslovne zone…

Upravljanje otpadom

Reciklažni centri, Sustavi za obradu otpadnih voda, Sanacija zagađenih područja, Parkovi i zelene površine, Izgradnja kompostana, Postrojenja za energetsku oporabu otpada, Projektiranje sustava za upravljanje otpadom, Mobilna postrojenja za obradu otpada….