Građevinski i industrijski objekti

Građevinski i industrijski objekti

BPP – Gradec, BPP Medinci, BPP Mitrovac, BPP Rovišće, BPP Slatina, BPP Orehovec,
Farma muznih krava Sasovac, Peradarska farma Derifaj – rekonstrukcija Grginac, Farma Moslavka Šandrovac

Atletska staza – Igralište kod Sokolane, Bio park – Čazma, Glazbena škola Bjelovar, Stadion Bjelovar, Trgovački centar konzum – Đurđevac, Mikac – izgradnja objekta, ESCO – nadogradnja objekta, Kulturni centar Berek, Sanacija klizišta na ŽC Donji Daruvar – Suhopolje, Vatrogasni dom Kloštar Ivanić