Prometna infrastruktura

Prometna infrastruktura

Armirano betonski most Gornji Križ, Most Nevinac – ŽC br. 3045, Željnjak u Siraču, Kovačica u Slovinska Kovačica, Dautan – Patkovac, Međurača

Obnova državne ceste Lozan – Virovitica, Državna cesta DC 544  Gudovac