O Hidroregulaciji d.o.o.

O Hidroregulaciji d.o.o.

Vodeća tvrtka za izgradnju objekata komunalne infrastrukture, niskogradnje i visokogradnje.

Tko je Hidroregulacija d.o.o.?

Osnovna djelatnost naše tvrtke je vodoprivreda i građenje: zaštita od štetnog djelovanja voda, korištenje voda, zaštita voda od zagađivanja, izgradnja i održavanje objekata kao npr. izgradnja nasipa, brana, regulacija, vodotoka, kanala, izgradnja kanalizacijskih kolektora, vodosprema, vodovodnih mreža i sl. S 80 zaposlenika i građevinskim strojevima s kojima raspolažemo izvodimo i druge radove primjerene registraciji i opremljenosti društva. Tvrtka je osnovana 1954. godine kao Vodna zajednica ”Česma-Glogovnica” Bjelovar (tvrtka specijalizirana za izvođenje vodoprivrednih radova). Do 30.06.1996. godine posluje pod nazivom JVP

”Hidroregulacija” – te kao društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o), sve do 1999. godine. Od 18.03.1999. godine, a nakon završetka procesa privatizacije tvrtka postaje dioničko društvo (d.d.), te ponovo od 22.12.2023 posluje kao društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o).

21
70

GODINA ISKUSTVA

66
80

zaposlenika

3
6

djelatnosti

MISIJA

Sustavnom brigom za funkcioniranje vodoprivrednih objekata, kao i cjelokupnog vodoprivrednog sustava kroz aktivnosti projektiranja, izgradnje i održavanja brinemo se ujedno i za očuvanje čistog i zdravog okoliša ”Lijepe naše”. To činimo i kroz aktivnosti izgradnje objekata komunalne infrastrukture: kanalizacijskih kolektora, vodoopskrbnih sustava, odlagališta otpada, te objekata niskogradnje: prometnica i mostova.

Na taj način trudimo se omogućiti svim korisnicima naših usluga kvalitetnije i zdravije življenje.

VIZIJA

Akceptirajući trenutnu poziciju tvrtke na tržištu, zatim utjecaje i trendove u graditeljstvu i vodoprivredi, Hidroregulaciju d.o.o. vidimo: među vodećim vodoprivrednim tvrtkama u Hrvatskoj kao vodeću tvrtku u izgradnji objekata komunalne infrastrukture, niskogradnje i visokogradnje u regiji (županije Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Virovitička, te dio Zagrebačke) kao tvrtku koja će u cijeloj Hrvatskoj biti prepoznatljiva po aktivnostima usmjerenim na očuvanje i zaštitu čistog i zdravog okoliša. Tvrtka posjeduje ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 certifikat.

Uprava

Nadzorni odbor

Mirko Habijanec,
predsjednik nadzornog odbora

Mario Biljan, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Darko Badenić
član Nadzornog odbora

Darko Jambreković
član Nadzornog odbora

Krešimir Habijanec
članica Nadzornog odbora

Direktor – član uprave

Dominik Nervo,
mag.ing.aedif.

Podaci

OIB: 54088531631
MB: 03332411
IBAN: HR8623400091110542951
Privredna banka Zagreb

Hidroregulacija d.o.o. je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Kontaktirajte nas!

Bilo da imate pitanja o firmi ili o bilo kojoj djelatnosti tvrtke Hidroregulacija d.o.o., odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku!

Naši Klijenti

Usmjerenost na zadovoljstvo naših klijenata kroz visoku kvalitetu građevinskih i hidrotehničkih radova, proizvoda i usluga oduvijek je temelj poslovanja Hidroregulacija d.o.o. Implementacija sustava upravljanja kvalitetom proizašla je kao logičan slijed u razvoju naše tvrtke.

Iako je Hidroregulacija već dobro poznata na tržištu po izvođenju radova u vodoprivredi i građevinarstvu, uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom želimo dodatno potvrditi našu predanost zadovoljavanju i premašivanju očekivanja naših klijenata i investitora, te osigurati temelje za neprekidno unaprjeđenje svih naših procesa.

Naš sustav upravljanja kvalitetom temelji se na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015, ciljajući na potpuno ispunjavanje standarda kvalitete u našim proizvodima, uslugama i procesima.

S ciljem efikasne brige o okolišu, Hidroregulacija d.o.o. je implementirala sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2015, primijenjen na sve aspekte našeg poslovanja.