Kontakt

Kontakt

  Podaci

  OIB: 54088531631
  MB: 03332411
  IBAN: HR8623400091110542951
  Privredna banka Zagreb

  Hidroregulacija d.o.o.
  je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.

  Uprava

  Direktor – član uprave

  Dominik Nervo,
  mag.ing.aedif.

  Prema Zakonu o zaštiti potrošača, čl.8, kupci mogu sve prigovore slati na:

  hidroregulacija@hidroregulacija.hr

  Knjigovodstvo i opći poslovi

  Matea Pavličić Sabljić, struc.spec.oec.,

  +385 99 707 6845
  mpavlicic@hidroregulacija.hr

  Vodoprivreda i operativa

  Tehnički rukovoditelj
  Dominik Nervo, mag.ing.aedif.

  Poslovođa vodoprivrede
  Marin Golek

  +385 91 305 4700
  mgolek@hidroregulacija.hr

  Komercijalni poslovi

  Komercijalist
  Tihana Henc

  +385 91 305 4697
  komercijala@hidroregulacija.hr

  Tehnički poslovi

  Anita Petrić, mag.ing.aedif.

  +385 91 305 4601
  apetric@hidroregulacija.hr

  Mehanizacija i transport

  Ivan Kovačević, dipl.ing.sig.

  +385 91 205 4602
  ikovacevic@hidroregulacija.hr