Zakonski propisi i tipski obrasci

Zakonski propisi i tipski obrasci

Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 18/18, 23/20) – neslužbeni pročišćeni tekst

Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 57/18)

 1. Opći uvjeti opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 50/18 [PDF]88/1939/20100/21) – neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 50/1888/1936/20100/21) – neslužbeni pročišćeni tekst
 3. Pravila o organizaciji tržišta plina
  (Narodne novine, br. 50/18)
 4. Mrežna pravila transportnog sustava
  (Narodne novine, br. 50/1831/1989/1936/20)
 5. Pravila korištenja sustava skladišta plina
  (Narodne novine, br. 50/1826/2058/21)
 6. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin
  (Narodne novine, br. 60/1839/20136/20)
 7. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin
  (Narodne novine, br. 87/21)
 8. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
  (Narodne novine, br. 108/20)
 9. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021.
  (Narodne novine, br. 28/2133/21)
 10. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 11. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
  (Narodne novine, br. 127/17)
 12. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek
  (Narodne novine, br. 94/20)
 13. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 79/20 [PDF]36/21)
 14. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 147/20)
 15. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 16. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
  (Narodne novine, br. 122/16)
 17. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF]79/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 18. Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
  (Narodne novine, br. 144/20)
 19. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 20. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. – 2021. godina
  (Narodne novine, br. 122/16)
 21. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF]25/19)
 22. Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin
  (Narodne novine, br. 144/20)
 23. Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021.
  (HERA, 11/2016)
 24. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
  (Narodne novine, br. 23/16)
 25. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 31/14)
 26. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom
  (Narodne novine, br. 65/15)
 27. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
  (Narodne novine, br. 78/14)
 28. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda
  (Narodne novine, br. 78/17)
 29. Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta
  (HROTE 4/2020)

Tipski obrasci za Radnik d.d.

Obrazac zahtjeva kupca

Zahtjev za promjenu opskrbljivača

Zahtjev za raskid pokrenutog postupka promjene opskrbljivača

Zahtjev za raskid sklopljenog ugovora o opskrbi

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje prirodnog plina

Tipski ugovor o opskrbi plinom za poduzetništvo

Tipski ugovor o opskrbi plinom za kućanstvo tržišna usluga

Uvjeti ugovora za kućanstvo tržišna usluga